Gernerelle regler og handelsbetingelser i Salsa Slagelse

 • Holdundervisning forudsætter medlemskab af Salsa Slagelse.
 • Du skal være over 18 år for at deltage jf. §3, stk 1 i Salsa Slagelses vedtægter
 • En betalingsperiode er cirka et kvartal med variation inden for sæsonerne. Se detaljer om pris og anden information om perioden ud for det enkelte hold. En undervisningsperiode indeholder ikke undervisning på helligdage, vinterferie, efterårsferie, påskeferie og juli måned.
 • Betaling skal være modtaget inden starten på 3. holdundervisningsdag. Du er som udgangspunkt ikke optaget på holdet, før vi har modtaget din betaling.
 • Du indsender indmeldelsesformular og overfører beløb via mobilpay, hvorefter du får en kvittering af bestyrelsen som også tæller for at være dit medlemskort. Denne indmeldelsesprocedure gælder både for medlemskab og holdundervisning og foregår online på denne hjemmeside.
 • Der kan forekomme aflysninger af enkelte undervisningsdage da vi ikke altid har kontrol over vores lokation, som er ejet af Slagelse Kommune. Disse kan ikke refunderes.
 • Ved aflysning af workshops vil det fulde beløb blive tilbageført til dig hurtigst muligt men hvis du aflyser har vi et krav om at aflysningen sker indenfor 14 dage før du kan få det fulde beløb tilbage. Salsa Slagelse vil som oftest have udgifter når først vi kommer tættere på afholdelse af arrangementer og derfor vil der ikke blive refunderet fuldt beløb.


Håndtering af dine data

Som medlem af foreningen giver du samtykke til at vi bruger eller publicerer billeder eller videoer, hvor du kan genkendes,  både her på  hjemmesiden, salsa-slagelse.dk eller på foreningens sider på facebook eller andre steder, eksempelvis lokalaviser og lignende.


Samtykke/behandling af oplysninger.

 • Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
 • Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke. Du kan til enhver tid trække det tilbage, ved at give os besked om det.


Situationsbilleder:

 • Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke iht. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7. Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne fx. være deltagere i en workshop, instruktionsvideo eller medlemsfest.
 • Salsa Slagelse gør ved indmeldelsen opmærksom på, at vi tager situationsbilleder af vores aktiviteter, og man er som medlem selv er ansvarlig for at gøre opmærksom på, at man ikke ønsker at være med på situationsbilleder. Medlemmet kan til enhver tid bede Salsa Slagelse om, at slette et uønsket billede.


Portrætbilleder:

 • Derimod kræver det et samtykke, at offentliggøre portrætbilleder, hvor formålet er at afbillede en eller flere bestemte personer fx. portrætbilleder af vores instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Samtykket gives og trækkes tilbage mundtligt.


Håndtering af samtykke:

 • Salsa Slagelse indhenter samtykke forud for publicering/offentliggørelse af portrætfoto/video.
 • Samtykke opbevares kun forsvarligt
 • Samtykke udløber efter 12 måneder. Salsa Slagelse er ansvarlig for indhentning af nyt samtykke, såfremt foto og videoerne fortsat skal anvendes. Denne indhentes dog typisk ved fornyelse af indmeldelse i foreningen.


Tilbagekald af samtykke:
Et medlem eller instruktør kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Dette skal gøres skriftligt. Ved tilbagekaldelse af samtykke, sikrer Salsa Slagelse, at billede/video fjernes straks fra relevante medier samt i mappe på Google drev. Salsa Slagelse opbevarer dokumentation for tilbagekald af samtykke sammen med oprindeligt samtykke. Udløbne samtykke opbevares i 5 år til dokumentation af, hvad der er aftalt med medlemmet i tilfælde af en tvist efterfølgende.


Opbevaring af dine personoplysninger:
Medlemsdata, tilmeldinger til aktiviteter, holdlister og de nødvendige sammenhænge til betalingsoplysninger opbevares sikkert.
Salsa Slagelse er dataansvarlig og databehandler. 


Videregivelse af dine personoplysninger:

 • I forbindelse med holdoprettelse videregiver vi dit navn og telefonnummer til instruktører.
 • Vi videregiver også personoplysninger til kommunen ved ansøgning om tilskud.
 • Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.


Ovenstående på menneskesprog
Er der taget et billede/video, som du ikke vil have online så kontakt os. Vi fjernet hurtigst muligt. Vi har ingen ambitioner om at udstille vores medlemmer. Vi indgår altid gerne i en dialog og tager gerne imod kontruktiv kritik.